Η εταιρεία SEKER απο το 1976 έως σήμερα συνεχιζει αδιάλειπτα τη πορεία της φέροντας ως αδιαπραγμάτευτη ΑΡΧΗ της, τη παράδοση στους πελάτες της αρίστης ποιότητας κατασκευής πιστοποιημένων με CE ατμολεβήτων.

Μέγιστη αξιοπιστία

Όλοι οι ατμολέβητες με CE, συνοδέυονται απο θερμοτεχνική μελέτη & πιστοποιητικά υλικών κατασκευής.

Πιστοποίηση CE

Η κατασκευή γίνεται σύφνωνα με τ’αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/CE περι εξοπλισμού υπό πίεση.

Διάρκεια ζωής

Είναι κατασκευασμένοι απο πιστοποιημένη λαμαρίνα P265GH πάχους 10mm .

Συντήρηση

Συντήρηση στο χώρο λειτουργίας του μηχανήματος, αλλαγή όσων περιφερειακών εξαρτημάτων χρήζουν αντικατάσταση.  Έλεγχος καλής & ασφαλής λειτουργίας του μηχανήματος & πρόληψη ενδεχόμενης ζημιάς αυξημένου κόστους.

40 χρόνια εμπειρία

Η εταιρεία μας φέρει την πολυετή εμπιστοσύνη των πελατών της, λόγω τόσο της άψογης ποιότητας των κατασκευών της, όσο και των άμεσων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει αυτή με κύριο χαρακτηριστικό τη μακροχρόνια υποστήριξη των μηχανημάτων της.

Ανακατασκευή - Επισκευή

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή ατμολεβήτων: Αποξήλωση ατμολέβητα, Αφαίρεση όλων των φθαρμένων μετάλλων  αεριαυλών ( για τα Diesel-Αεριου) & μουφών, Καθαρισμός αλάτων κ καθιζήσεων από το εσωτερικό του, Μέτρηση άφθαρτου πάχους λαμαρίνας με υπέρηχους.